Michal1.neocities.org

Prezidenti Československa

Zde najdeš seznam veškerých prezidentů Československa.

Přeskočení:

Miloš Zeman
Václav Klaus
Václav Havel
Gustáv Husák
Ludvík Svoboda
Antonín Novotný
Antonín Zápotocký
Klement Gottwald
Emil Hácha
Edvard Beneš
Tomáš Garrigue Masaryk

Miloš Zeman (ve funkci 2013 – dosud)

V období 1993–2001 působil jako předseda České
strany sociálně demokratické. V letech 1996–1998
zastával funkci předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky a následující čtyři roky
byl předsedou sociálnědemokratické vlády
menšinového charakteru, jejíž existence byla
umožněna na základě tzv. „opoziční smlouvy“
s Občanskou demokratickou stranou.

Václav Klaus (ve funkci 2003 – 2013)

Václav Klaus (* 19. června 1941 Praha) je
český ekonom a politik, spoluzakladatel
Občanské demokratické strany a mezi roky
1991–2002 její první předseda. V letech
1992–1998 působil jako předseda vlády
svého prvního a druhého kabinetu. Poté
se na čtyřleté období stal předsedou dolní
komory parlamentu a v letech 2003–2013
zastával úřad prezidenta České republiky.

Václav Havel (ve funkci 1990 – 2003)

Václav Havel působil v 60. letech 20. století v Divadle
Na zábradlí, kde jej také proslavily hry Zahradní
slavnost (1963) a Vyrozumění (1965). V době kolem
pražského jara se zapojil do politické diskuse
a prosazoval zavedení demokratické společnosti.
Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států
Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat
a stal se jedním z prominentních disidentů, kritiků
tehdejšího normalizačního režimu.

Gustáv Husák (ve funkci 1975 – 1989)

Gustáv Husák (původním křestním jménem
Augustín, 10. ledna 1913 Dúbravka, dnes část
Bratislavy – 18. listopadu 1991 Bratislava)
byl československý politik slovenského původu
, vysoký představitel vládnoucí Komunistické strany
Československa a v letech
1975–1989 osmý prezident Československa.

Ludvík Svoboda (ve funkci 1968 – 1975)

Ludvík Svoboda (25. listopadu 1895 Hroznatín
– 20. září 1979 Praha) byl československý generál
a politik. Během druhé světové války vedl 1.
československý armádní sbor na východní frontě.
Po osvobození Československa byl v letech 1945
až 1950 ministrem národní obrany. Po dlouhých letech
v ústraní byl v roce 1968 zvolen prezidentem
Československé socialistické republiky.

Antonín Novotný (ve funkci 1957 – 1968)

Antonín Josef Novotný (10. prosince 1904 Letňany – 28. ledna
1975 Praha) byl československý politik a funkcionář
Komunistické strany Československa. V letech
1953–1968 zastával funkci prvního tajemníka
KSČ. Kromě toho během let 1957 až 1968
úřadoval jako třetí československý komunistický
prezident a zároveň šestý
prezident od vzniku Československa.

Antonín Zápotocký (ve funkci 1953 – 1957)

Antonín Zápotocký (19. prosince 1884 Zákolany
– 13. listopadu 1957 Praha) byl československý
komunistický politik, odborový předák a později
premiér Československa, který se stal druhým
československým komunistickým
prezidentem po Klementu Gottwaldovi a pátým
od vzniku samostatného Československa.
K nejkontroverznějším krokům jeho prezidentského
úřadování patří měnová reforma z roku 1953.

Klement Gottwald (ve funkci 1948 – 1953)

Klement Gottwald (23. listopadu
1896 Heroltice – 14. března 1953 Praha) byl
československý komunistický politik,
jenž byl od roku 1929 poslancem Národního
shromáždění, po druhé světové válce
vykonával nejdříve funkci premiéra ve své
první a druhé vládě. Čtyři měsíce po
převzetí moci komunisty v roce 1948 byl
zvolen prezidentem Československa.
Byl přímo odpovědný za smrt mnoha desítek
svých odpůrců
i nevinných lidí (mezi nimi i dr. Milady Horákové).

Emil Hácha (ve funkci 1938 – 1945)

Emil Dominik Josef Hácha (12. července 1872
Trhové Sviny – 27. června 1945 Praha) byl
český právník a politik. Během let 1925–1938
působil jako předseda Nejvyššího správního soudu
. V listopadu 1938 byl zvolen prezidentem
pomnichovské Česko-Slovenské republiky.
Po rozbití zbytku Československa a vytvoření
protektorátu Čechy a Morava nacistickým
Německem ke dni 15. března 1939 byl učiněn
protektorátním státním prezidentem
a zůstal jím až do zániku protektorátu v květnu 1945.
Méně známá je jeho činnost
právně-teoretická, literární a překladatelská.

Edvard Beneš (ve funkci 1935 – 1938 a 1945 - 1948)

Edvard Beneš (původním jménem Eduard;
28. května 1884 Kožlany – 3. září
1948 Sezimovo Ústí) byl československý
politik a státník, druhý československý
prezident v letech
1935–1948, resp. v letech 1935–1938
a 1945–1948. V období tzv. Druhé republiky
(po Mnichovské dohodě ze dne 29.
září 1938 do 15. března 1939) a následné
německé okupace
do května 1945 žil a politicky působil v exilu.

Tomáš Garrigue Masaryk (ve funkci 1918 – 1935)

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M.,
TGM nebo prezident Osvoboditel
(7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány),
byl československý státník, filozof, sociolog
a pedagog, první prezident Československé republiky.
K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat
zákon o zásluhách T. G. Masaryka, obsahující větu
„Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“,
a po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament znovu
ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské
dílo.